Thôi Bối Đồ dự ngôn về người nắm quyền mới sau khi ĐCSTQ sụp đổ

Video Thôi bối đồ

Bài trước đã giải dự ngôn về vận mệnh của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Bài viết này sẽ tiếp tục diễn giải Quẻ tượng thứ 53 của “Thôi Bối Đồ”, kết hợp với lời dự ngôn “Thôi bi đồ” của Lưu Bá Ôn, tổng hợp diễn giải xem ai là nhà cầm quyền mới của Trung Quốc sau khi ĐCSTQ sụp đổ.

Vị này sẽ trở thành người nắm quyền mới ở Trung Quốc, một lần nữa kế tục Đạo thống Trung Hoa. (Ảnh: NTD Việt Nam tổng hợp)

Thôi Bối Đồ của Lý Thuần Phong – Viên Thiên Cang xuất hiện từ triều đại nhà Đường, là tác phẩm dùng 60 Tượng đồ sấm (những lời ám chỉ, những câu đố dự ngôn) để dự đoán chính xác thần kỳ sự hưng suy của các triều đại trong lịch sử.

Dưới đây là Quẻ tượng thứ 53 trong Thôi Bối Đồ.

Sấm viết:

Quan trung thiên tử, Lễ hiền hạ sĩ Thuận thiên hưu mệnh, Bán lão hữu tử

Xem thêm: Những nhà ngoại cảm nổi tiếng trong lịch sử thế giới

Tạm dịch:

Vua ở Quan Trung (ở nơi giữa cửa), Lấy lễ hiền với kẻ sĩ ở dưới Thuận lòng trời sai khiến mệnh lệnh, Đến gần già mới có con.

Tụng viết:

Nhất cá hiếu tử tự tây lai Thủ ác càn cương thiên hạ an Vực trung lưỡng kiến tinh kỳ mỹ Tiền nhân bất cập hậu nhân tài

Xem thêm: Những nhà ngoại cảm nổi tiếng trong lịch sử thế giới

Tạm dịch:

Có một đứa con hiếu nghĩa đến từ phía Tây Cầm nắm lấy kỷ cương thiên hạ yên lành Bờ cõi cờ quạt cả hai thấy đẹp đẽ Người thời trước chẳng theo kịp được sự tài giỏi của người thời sau.

Quẻ tượng 53 trong Thôi Bối Đồ. Quẻ tượng 53 trong Thôi Bối Đồ.

Giải mã:

“Quan trung thiên tử”: Chỉ vùng đất Quan Trung xưa của nước Tần sinh ra Hoàng đế, còn gọi là Thiên tử. Vùng Quan Trung của tỉnh Thiểm Tây, từ xưa đến nay được xưng là “bát bách lý Tần Xuyên” – non sông nhà Tần kéo dài 800 dặm. Theo dự ngôn nói, sau khi ĐCSTQ sụp đổ, người nắm quyền mới là xuất sinh từ nơi này.

“Lễ hiền hạ sĩ” (hạ mình cầu hiền): Ý chỉ vị này đến từ vùng Quan Trung tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc là người cầm quyền mới phi thường khai sáng, khiêm tốn, cầu hiền như khát, chiêu hiền đãi sĩ.

“Thuận thiên hưu mệnh”: Đây là câu xuất từ Quẻ Hỏa Thiên Đại Hữu, hay còn gọi là quẻ thứ 14 trong Kinh Dịch. “Hưu” ở đây có ý tứ là tốt lành, tốt đẹp. “Thuận thiên hưu mệnh” nghĩa là thuận theo những điều tốt đẹp của Thiên mệnh.

Câu nói này tiên đoán vị Thiên tử này ở Quan Trung là nơi Thiên mệnh, thuận thiên mà đi. Sau khi ĐCSTQ diệt vong, vị này sẽ thuận theo ý Trời, chưởng quản chính quyền Trung Quốc, đồng thời sẽ cai quản Trung Quốc rất tốt.

“Bán lão hữu tử” (半老有子): Câu đố chữ, một nửa trên của chữ “lão” (老) cộng với chữ “tử” (子), chính là chữ “hiếu” (孝). Chỉ ra người nắm quyền mới này, là một vị đại hiếu, có phẩm đức đại hiếu.

Từ lời Sấm có thể thấy, người nắm quyền mới ở Trung Quốc sau khi ĐCSTQ sụp đổ là một người đến từ Thiểm Tây. Vị này có tài đức sáng suốt, phẩm hạnh rất cao, và cai quản Trung Quốc rất tốt.

Tiếp theo chúng ta sẽ giải mã phần Tụng:

“Nhất cá hiếu tử tự tây lai”: Câu này nói rõ người nắm quyền mới là một người con hiếu nghĩa, đến từ Thiểm Tây. Điều này vừa hay là trùng hợp với Sấm viết ở trên.

Xem thêm: Bằng chứng về trận đại hồng thủy lớn nhất lịch sử 10.000 năm qua ở Trung Quốc

“Thủ ác càn cương thiên hạ an”: Ý là người con hiếu nghĩa đến từ Thiểm Tây, tương lai leo lên đế vị của Trung Quốc, tay nắm đại quyền, Trung Quốc dưới sự quản lý của người này sẽ khôi phục lại sự yên bình, nhân dân an cư lạc nghiệp.

ĐCSTQ diệt vong Trung Quốc sẽ khôi phục sự yên bình. (Ảnh: NTD Việt Nam tổng hợp)

“Vực trung lưỡng kiến tinh kỳ mỹ”: Câu này có thể là sau khi ĐCSTQ diệt vong, Trung Quốc sẽ có hai lần thay đổi chính quyền. Bởi vì trong dự ngôn viết “tinh kỳ mỹ”, cho nên hai chính quyền này đối với thiên hạ đều có lợi, đều là chính diện, và hai lần thay đổi chính quyền này, rất có thể là sự thay đổi lập lại hòa bình.

“Tiền nhân bất cập hậu nhân tài”: Ý chỉ rằng sau khi ĐCSTQ diệt vong, Trung Quốc sẽ có lần thay đổi chính quyền, chính quyền đầu tiên khả năng tại vị rất ngắn, và sẽ được chính quyền sau thay thế. Hơn nữa cái trước không bằng cái sau. Trong chính quyền sau, Trung Quốc sẽ được quản lý tốt hơn.

Căn cứ vào dự ngôn có thể thấy rằng, sau khi ĐCSTQ diệt vong, vị đại hiếu tử đến từ Thiểm Tây không thể lập tức nắm quyền, trước vị này rất có khả năng còn có một nhiệm kỳ chính quyền, nhưng thời gian tại vị rất ngắn. Chính quyền ngắn ngủi đó sẽ được vị này thay thế một cách hòa bình, và sau đó vị ấy sẽ nắm quyền, Trung Quốc sẽ khôi phục sự yên bình.

Cuối cùng chúng ta hãy giải mã bức tranh:

Quẻ tượng 53 trong Thôi Bối Đồ. Quẻ tượng 53 trong Thôi Bối Đồ. (Ảnh chụp màn hình)

Trong bức tranh có ba người, phía dưới chân ba người này có một cây mạ (禾 – hòa).

“Tam nhân hòa” (三人禾) hợp thành chữ “Tần” (秦). Tần là chỉ Thiểm Tây, Thiểm Tây gọi tắt là Tần, là nơi đóng đô của Tần triều. Vùng Quan Trung, Thiểm Tây từ xưa đều được xưng là “bát bách lý Tần Xuyên” – non sông nhà Tần kéo dài 800 dặm.

Vì vậy từ hình vẽ có thể tiên đoán người nắm quyền Trung Quốc mới đến từ Thiểm Tây. Điều này lời Sấm và Tụng là ấn chứng với nhau.

Tiếp theo chúng ta sẽ đến kết hợp với Dự ngôn “Thôi Bi Đồ” của Lưu Bá Ôn, tổng hợp giải đọc người nắm quyền mới của Trung Quốc

Trong “Thôi Bi Đồ” của Lưu Bá Ôn có viết: Bắc cực Tử vi Đại Đế, hiện lĩnh Nhị thập bát tú, Cửu tinh cung, sâu mãi dưới đất Tần Châu”.

Còn viết: Ngọc Thanh Nhị thập bát tú hàng phàm trên đất Tần Châu, bảo hộ Bắc cực Tử vi Đại Đế kế tục, có 72 hiền, 3.000 đồ chúng, 81 lớp Chân nhân, Lục đại Tổ sư, tại trung thiên Trung Quốc”.

Xem thêm: Bí ẩn lăng mộ Tần Thuỷ Hoàng: Ngọn đèn vĩnh cửu ngàn năm tỏa sáng

Trong chiêm tinh học, sao Tử Vi (Bắc Cực) tương ứng với đế vương Trung Quốc, người kế thừa Đạo thống Trung Hoa, và là người kế thừa long mạch Trung Hoa. Khi sao Tử Vi hạ phàm, chính là Trung Quốc sẽ có một Hoàng đế mới, đồng thời người này sẽ kế thừa long mạch Trung Hoa, truyền thừa đạo thống Trung Hoa.

Trong “Thôi Bi Đồ” nói Tử Vi Đại Đế hiện lĩnh nhị thập bát tú giáng sinh tại Tần Châu, Trung Quốc. Tần châu chính là Thiểm Tây. Điều này cùng với dự ngôn của “Thôi Bối Đồ” là hoàn toàn trùng hợp. Nói rõ Thiểm Tây sẽ ra đế vương, hơn nữa là người kế thừa Đạo thống Trung Hoa. “Thôi Bối Đồ” dự ngôn, người nắm quyền Trung Quốc mới là người “thuận thiên hưu mệnh”, là người được thượng thiên tuyển định, chính là Thiên mệnh.”Thôi Bi Đồ” nói, vị này là sao Tử Vi hạ phàm, cho thấy đây cũng chính là Thiên mệnh. Cả hai đều dự ngôn trùng khớp với nhau.

ĐCSTQ là bóng ma đến từ phương Tây, nó nghịch thiên mà đi, phản nhân loại, phản vũ trụ, soán đoạt chính quyền Trung Quốc, ký sinh tại Trung Hoa đại địa, giết hại con cháu Trung Hoa. Nó triệt để phản truyền thống, phản đạo đức, hoàn toàn phủ định và hủy hoại văn hóa truyền thống Trung Hoa, long mạch Trung Hoa, cho nên nó không có khả năng đại biểu cho Trung Quốc, không thể nào là người kế thừa văn hóa truyền thống và long mạch của Trung Hoa. Sau khi ĐCSTQ diệt vong, long mạch Trung Hoa một lần nữa được kéo dài, văn hóa truyền thống Trung Hoa một lần nữa được truyền thừa.

Sau khi ĐCSTQ diệt vong, long mạch Trung Hoa một lần nữa được kéo dài Sau khi ĐCSTQ diệt vong, long mạch Trung Hoa một lần nữa được kéo dài, Đạo thống Trung Hoa một lần nữa được truyền thừa. (Ảnh: NTD Việt Nam tổng hợp)

Vậy vị đế vương mới đến từ Thiểm Tây này sẽ đăng vị cầm quyền Trung Quốc vào thời gian nào?

Trong “Thôi Bi Đồ” viết: “Tị niên Sửu quá Dần sơ, kim kê tô tỉnh vị chi thiên hiểu…… tử vi tọa đại đế, thập phương bách quốc pháp luân huy, phổ thiên đồng khánh, thì hạn mãn”.

Trong dự ngôn viết, “Tị niên Sửu quá Dần sơ” (Năm Tị – 2025, qua năm Sửu 2021, đầu năm Dần -2022), có nghĩa là đại kiếp của nhân loại sau khi kết thúc năm 2025 (năm Tị) mới kết thúc, sau đầu năm 2026, đế vương mới sẽ đăng cơ cầm quyền Trung Quốc.

Vì vậy tổng hợp “Thôi Bối Đồ ” và “Thôi Bi Đồ” cùng các dự ngôn khác nhau có thể giải đọc ra: Từ năm 2020 đến 2025 (năm Tị) là thời kỳ đại kiếp nạn, trong thời gian này các loại thiên tai nhân họa không ngừng, nạn đói, hồng thủy, chiến tranh… khả năng cũng sẽ không ít. Trong thời gian này còn sẽ có một trận đại ôn dịch cực kỳ đáng sợ giáng lâm, có thể trước mắt là loại virus Corona Vũ Hán (còn gọi là COVID-19) biến chủng, nhưng đợt ôn dịch mới còn đáng sợ hơn rất nhiều lần, sẽ có lượng lớn người bị đào thải. ĐCSTQ cũng sẽ diệt vong trong đoạn thời gian này, rất có thể là trong ngoài năm 2020 thì kết thúc, xê xích không đáng bao nhiêu.

dự ngôn người ở thiểm tây trung quốc sẽ kế nhiệm chính quyền sau khi đcstq sụp đổ Vị trí tỉnh Thiểm Tây trên bản đồ Trung Quốc. (Ảnh: Wikipedia – CC BY-SA 3.0)

Sau khi ĐCSTQ diệt vong, Trung Quốc có thể sẽ có một chính quyền mới được thành lập, nhưng chính quyền mới này khả năng tương đối ngắn tạm, cuối cùng sẽ thay đổi trong hòa bình, bị một vị “đại hiếu tử” đến từ Thiểm Tây thay thế. Vị này sẽ trở thành người nắm quyền mới ở Trung Quốc, một lần nữa kế tục văn hóa truyền thống 5000 năm Trung Hoa, vào năm sau khi đại kiếp nạn kết thúc (sau đầu năm 2026) thì đăng vị, Trung Quốc được khôi phục yên bình. Và người nắm quyền Trung Quốc mới cùng toàn thế giới, toàn nhân loại, đến lúc đó đều sẽ tuân theo sự giáo hóa của Sáng Thế Chủ (Cứu kiếp đại Thánh Nhân), đạo đức nhân loại sẽ thăng hoa trở lại, vượt qua thời kỳ tốt đẹp nhất trong lịch sử. Nhân loại dưới sự dẫn dắt của Cứu kiếp đại Thánh Nhân, đã vượt qua kiếp nạn, tiến vào một kỷ nguyên vũ trụ hoàn toàn mới vô cùng quang minh, mỹ hảo.

Những lời Dự ngôn về thời khắc đặc biệt này, cho đến ngày nay rất nhiều nơi đều đã bị cải biến, tương lai là không cố định, cho nên chỉ mang tính chất tham khảo đối với tương lai.

Các nhà tiên tri đã để lại những lời dự ngôn của họ trong lịch sử, chủ yếu là vì nhân loại ngày nay mà đưa ra một lời cảnh báo sớm, để nhân loại có thể tại thời khắc lịch sử nguy cấp trước mắt mà có thể đưa ra lựa chọn đúng đắn, bình an vượt qua kiếp nạn, và chọn một tương lai tươi sáng cho chính mình. Trên đây chỉ là giải đọc Dự ngôn theo góc độ diễn giải cá nhân, để cho mọi người cùng tham khảo.

An Nhiên Theo Lý Đạo Chân / secretchina.com

Đăng theo NTDVN

Related Posts

Tâm linh: Nếu dịch bệnh như một ‘bài kiểm tra’, vậy đâu là đáp án?

Những căn bệnh chưa có thuốc giải đã tấn công con người, các nguồn lực y tế sụp đổ, lò hoả táng không đủ chỗ thiêu. Vậy…

Nhà tiên tri người anh: Nhà tiên tri được đức vua sủng hạnh cuối cùng lại chết đói tại hoàng cung

Một nhà tiên tri người Anh sống ở thế kỷ XV rất được nhà vua trọng dụng, nhưng ông lại nhiều lần tiên đoán rằng mình sẽ…

Bí ẩn thế giới: ‘Vùng im lặng’, nơi mọi vật thể đều vô hình trước radar, nằm thẳng hàng với các điểm bí ẩn khác

Tại Mexico có một vùng đất bí hiểm gọi là “Vùng im lặng”, ở đây mọi tín hiệu vô tuyến và sóng radio đều bị vô hiệu…

Luân hồi thực sự tồn tại: Người phụ nữ thoát khỏi trầm cảm sau khi thấy tiền kiếp của mình (Một câu chuyện về luân hồi chuyển kiếp)

Luân hồi thực sự tồn tại, cùng xem câu chuyện sau đây nhé Khoa học đã có những khám phá tiến bộ về cơ thể con người,…

Giả thuyết mới: Giấc mơ là cầu nối thế giới thực tại với các vũ trụ song song

Giả thuyết mới: Giấc mơ là cầu nối thế giới thực tại với các vũ trụ song song Một vài giấc mơ bí ẩn và đặc biết…

‘Vũ trụ song song’ – Những thế giới ngay gần chúng ta nhưng chưa thể tiếp cận

Chắc hẳn các bạn ai cũng biết hoặc từng nghe qua thuật ngữ “vũ trụ song song” hay “đa vũ trụ”, những cái tên gợi cho ta…